Tuesday, September 21, 2010

kalender inschrijvingsperiodes

Kinderen die geboren zijn in 2009 kunnen inschrijven tijdens 3 voorrangsperiodes vanaf december.
Onze school geeft voorrang voor NIET-GOK kinderen, vanaf de paasvakantie kan iedereen komen inschrijven.
Deze regels zijn vastgelegd voor alle Gentse scholen. Meer info op www.lop.be (basisonderwijs Gent).

Tijdens dit schooljaar kan iedereen nog inschrijven. De beide instapklasjes op Rerum Novarumplein en De Deynestraat zitten wel vol. Er is een wachtlijst. Voor de klassen lager zijn er overal voldoende plaatsen.
Voor de peuterklassen en instapklassen voor het schooljaar 2011-2012 dient u dus tijdig in te schrijven volgens onderstaande voorrangsperiodes.

Meer info op tel 09 222 11 68

Friday, July 09, 2010

actueel

Geachte mevrouw, geachte heer,

in de pers heeft u misschien al vernomen dat het Gentse elektronische aanmeldings-systeem voor het basisonderwijs op de helling staat en er ons in het voorjaar 2011 misschien terug kampeertoestanden te wachten staan.

Een recente (voor ons onverwachte) wijziging van de bestaande regels die op 30 juni in het Vlaamse parlement goedgekeurd werd, verplicht ons inderdaad onze huidige elektronische aanmeldingsprocedure vrij grondig te wijzigen.

Binnen het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs wordt alles in het werk gezet om de nodige wijzigingen tijdig te kunnen doorvoeren. Een element daarin is dat het rangordecriterum "afstand thuis - school" nu gecombineerd dient te worden met "afstand werkadres (van 1 van de ouders) - school". Wat voor het Gentse basisonderwijs niet zal veranderen is dat het tijdstip van aanmelding GEEN rol speelt.

Als de nodige technische aanpassingen tijdig doorgevoerd kunnen worden en een regeling gevonden kan worden voor de extra kosten die deze aanpassingen met zich brengen, zal er ook in het voorjaar 2011 voor de poorten van de Gentse basisscholen niet gekampeerd hoeven te worden.

Indien u dat wenst, kunt vanaf 17 september contact opnemen met mw. Goetmaeckers (Joke.Goetmaeckers@ond.vlaanderen.be). U kunt vanaf dan ook de mededeling lezen op www.meldjeaan.be.

De inschrijvingsperiodes zijn in elk geval al bepaald. Die lopen
- van 1 tot 15 december voor kinderen die reeds een broer of zus op de school hebben,
- van 15 februari tot 3 maart voor kinderen die voorrang genieten als GOK-leerling (in sommige scholen) of als niet-GOK-leerling (in andere scholen),
- vanaf 3 mei voor alle andere kinderen.

met vriendelijke groet,
Jean Pierre Verhaeghe
voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs

Sunday, June 25, 2006

inschrijvingen schooljaar 2009-2010

Beste Sint-Paulussympathisant,


Schoolveranderingen zijn altijd mogelijk gedurende het schooljaar. Ongeacht de datum. U neemt contact op met de school voor een afspraak en brengt de nodige identiteitsbewijzen en de SISkaart van u en uw kind mee.


Ouders die hun kind in een Gentse basisschool willen inschrijven voor het schooljaar 2009-2010, moeten voortaan niet meer dagen op voorhand op de school kamperen.
Het lokaal overlegplatform Gent Basisonderwijs werkte een regeling uit die de bestaande inschrijvingsprocedure uitbreidt met de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen vooraf aan te melden via deze website meldjeaan.gent.be.

Doch voor instappertjes (kinderen die in de eerste kleuterklas starten vanaf 2 jaar en zes maanden) is er een andere regeling die geldt voor alle scholen in het Gentse: zie daarvoor onderin i.v.m. de voorrangsperiodes GOK- Niet GOK

u kan altijd inschrijven tijdens de vakantie voor volgend schooljaar op de hoofdvestiging van De Deyne (ook voor Rerum Novarum)

- de eerste week van juli 2009 in de voormiddag (van 10u tot 12u - liefst na afspraak)

- vanaf 16 augustus is er op beide vestigingen steeds iemand aanwezig om u rond te leiden en op uw vragen te beantwoorden.(van 10u. tot 12u.)

Er is plaats genoeg voor uw kind in onze beide vestigingen, kamperen hoeft niet. Het huidig schooljaar 2008-2009 zijn er op Rerum Novarum wel beperkte aantallen omdat de klassen bijna vol zitten: de jongste kleutergroep kan tot max 30 kinderen gaan, de 2 menggroepen maar tot 20 ! Het eerste en tweede leerjaar zijn vol vanaf 20 leerlingen, het derde vanaf 15, het vierde kan ook tot 20 leerlingen gaan, het vijfde 15 en het zesde tot 20.
Momenteel (eind september 2008) is er nog plaats in alle klassen op het Rerum Novarumplein en De Deynestraat.Hieronder vindt u de instapdata waarop uw peuter kan en mag instappen gedurende het schooljaar 2008-2009 en verder. Ook als uw peuter nog niet zindelijk is is hij of zij even welkom.

instapdag---- geboren op of voor

* 1/09/2008---- 02-mrt-06
* 10/11/2008----- 11-mei-06
* 5/01/2009---- 06-jul-06
* 2/02/2009---- 03-aug-06
* 2/03/2009---- 03-sep-06
* 20/04/2009---- 21-okt-06
* 25/05/2009---- 26-nov-06
* 1/09/2009---- 02-mrt-07


Voor het schooljaar 2009-2010 kunt u zich pas vanaf januari 2009 aandienen.
Zie daarvoor de website meldjeaan.gent.be
Let wel op de voorrangsperiode (broers-zussen, GOK-NIETGOK)
Tijdens de voorrangsperiode kan u alleen inschrijven met beperkte voorwaarden:
Broers en zussen:

Deze kunnen reeds vroeger inschrijven:
vanaf 01 12 2008 tot en met 15 12 2008


Voorrang Gok – niet-Gok:

Er is een aanmeldingsperiode vanaf 6 jan. 2009 tot 19 jan. 2009 (12u)
Vanaf 20 jan. 2009 start dan de inschrijvingsperiode tot 19 feb. 2009


Op Rerum Novarum alleen NIET-GOK-kinderen
OP De Deynestraat alleen GOK-kinderen


Reguliere inschrijvingen:

Aanmelden gebeurd vanaf 3 maart tot en met 16 maart 12u.
Vanaf 17 maart 2009 vervallen de voorrangsperiodes en kan er door iedereen ingeschreven worden voor het schooljaar 2009-2010Het aanmelden gebeurt elektronisch op school (als u uw siskaart en ID-kaart meebrengt via een website of kan ook thuis via internet)

U wordt hier via de media nog grondig over geïnformeerd.

Meer info op www.lop.be

Voor al uw vragen, bel of mail gerust.

de directie

tel 09 222 11 68